wiekszy naglowek

Ruch Światło-Życie jest oazą. Tak trafnie o tym powiedział bł. Jan Paweł II:
"Życie jest pustynią. Grozi nam pustynia. Powiem jeszcze inaczej: groziłaby nam pustynia, gdybyśmy nie tworzyli oaz"

 

Założyciel

foto 2
Ruch Światło-Życie jest jednym z ruchów odnowy Kościoła wg nauczania Soboru Watykańskiego II. Jego celem jest służba na rzecz Kościoła we współczesnym świecie. Założycielem ruchu jest ks. Franciszek Blachnicki, który urodził się 1921 roku a zmarł w 1987. W czasie II wojny światowej brał udział w kampanii wrześniowej, a później działaj w konspiracji. Został aresztowany i aż do 1942 roku był więziony w obozie w Oświęcimiu. Później został przewieziony do katowickiego więzienia gdzie skazano go na karę śmierci. Przez 5 miesięcy oczekiwał na wykonanie wyroku, aż w końcu został ułaskawiony. Do zakończenia wojny przebywał w kilku niemieckich obozach jenieckich. Po wojnie wstąpił do seminarium a w 1950 roku przyjął święcenia kapłańskie. Bardzo pragnął, by jak najwięcej osób świeckich mogło poznać soborową naukę o Kościele i Liturgii.

Cytat na teraz

"Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał - tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił - tych też obdarzył chwałą. Cóż więc na to powiemy? Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam?"
Rz 8, 30-31

Losowe zdjęcia

foto_06.jpg