wiekszy naglowek

SYMBOLIKA:

Foska to symbol Ruchu Światło-Życie. Znajdują się na niej dwa greckie słowa ΦΩΣ (Fos – światło) i ΖΩΗ (Zoe – życie), połączone litera Ω (omega).Symbolizuje ona światło Jezusa w naszym życiu. Nosząc ją, dajemy nie tylko świadectwo wiary, ale także przynależności do RŚŻ.

Cytat na teraz

"Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał - tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił - tych też obdarzył chwałą. Cóż więc na to powiemy? Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam?"
Rz 8, 30-31

Losowe zdjęcia

foto_02.jpg